Participatie

Het gemeentebestuur hecht erg aan wijkgericht werken en aan burgerparticipatie.

Kijk bij de documenten voor conceptnota’s en verslagen van bijeenkomsten.