Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Wijkraad Zuiderhout en Vredenhof, hierna te noemen Wijkraad Z&V, verleent u hierbij toegang tot zhvh.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Wijkraad Z&V en derden zijn aangeleverd. Wijkraad Z&V behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wijkraad Z&V.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wijkraad Z&V.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wijkraad Z&V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wijkraad Z&V, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.