Handhaving

Overlast in de buurt? Handhaving in de wijk Zuiderhout & Vredenhof

Gemeente Haarlem is de handhaving anders gaan organiseren. Waar voorheen met name in de binnenstad werd gecontroleerd komen de handhavers nu ook in onze wijk. U kunt zelf bijdragen aan een betere woonomgeving door de handhavers van de gemeente te informeren.

Handhaving nu ook in de Zuiderhout & Vredenhof

Tot voor kort kende Haarlem slechts parkeercontroleurs die zich bezig hielden met parkeerovertredingen en toezichthoudende taken in de openbare ruimte. Na intensieve opleidingen en diverse trainingen, hebben de handhavers sinds 2008 een veel breder takenpakket dan alleen parkeren en meer bevoegdheden. Bovendien is het werkgebied uitgebreid van alleen het centrum naar heel Haarlem. U komt ze dus ook tegen in uw eigen wijk.

Wat doen handhavers?

De handhavers controleren nog altijd of mensen zich aan de parkeerregels houden, maar zij kunnen ook handhaven op het gebied van rijdend verkeer, afval, honden, jongerenoverlast, bij evenementen, overlast van dak- en thuislozen en ga zo maar door. In feite handhaven zij alles dat onder de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Haarlem valt. Zij mogen boetes uitschrijven en daarvoor ook mensen staande houden om hun personalia te noteren.

De handhavers hebben een publieke functie en zijn breed geïnformeerd. U kunt tijdens hun surveillance bij hen terecht met vragen over zaken als verkeers- en parkeersituaties, routes, het aanbieden van afval, vergunningen en allerlei soorten overlastsituaties. De handhavers zijn goed op de hoogte van wat er leeft onder de bewoners.

Informeer de handhavers waar u mee zit!

Het gezamenlijke doel is te zorgen voor een prettige en veilige leefomgeving. Om dit te bereiken is een systeem opgezet waardoor alle 41 buurten in Haarlem de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Tijdens deze zogenoemde buurtsurveillance treden handhavers op door boetes uit te schrijven maar houden ze ook bij welke zaken meer aandacht nodig hebben. Zij doen dit door te reageren op wat ze zien maar vooral ook door gesprekken met bewoners.

Hoe werken de handhavers?

De ongeveer zestig handhavers werken in vier ploegendiensten van ’s ochtends vroeg tot middernacht, van maandag tot en met zaterdag. Op zondag werken ze alleen overdag. Zij bewegen zich te voet of met duidelijk herkenbare fietsen, elektrische scooters of auto’s door de stad.

Om hun werk goed en snel te kunnen doen zijn de handhavers uitgerust met een handcomputer en een printer. De handcomputer is een handig apparaat waarmee de handhavers bekeuringen kunnen schrijven maar waarmee ze ook onjuiste bebording of kapot straat meubilair kunnen melden, kentekens kunnen scannen en foto’s kunnen maken. Daarnaast heeft de handhaver een portofoon waarmee hij of zij in contact staat met de eigen meldcentrale en wanneer nodig, met de meldkamer van politie. Zo kan snel gereageerd worden op meldingen en kan extra hulp worden ingeroepen.

Contact met handhaving van de gemeente?

Meldingen aan handhaving
Volg handhaving op twitter
Website handhaving
Geef u melding door via de buitenbeter app met uw mobiele telefoon
bellen tijdens kantooruren: 023 5115115
bellen buiten kantooruren: 023 5114950