Ruimtelijke Ordening

Op de website van de gemeente Haarlem worden plannen en projecten gepubliceerd voor het gehele Stadsdeel Zuid. Via deze link kunt u deze bekijken.

Voor een meer uitgebreide lijst met gedetailleerde informatie over projecten die worden uitgevoerd en voorbereid kunt u het Stadsdeeluitvoeringsprogramma (STUP) Haarlem-Zuid raadplegen via deze link.

Voor het in Zuiderhout & Vredenhof geldende bestemmingsplan en bijbehorende informatie klikt u op deze link.

Vergunningsaanvragen die de afgelopen tijd bij de gemeente zijn binnengekomen zijn onder deze link te vinden.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) voor Haarlem, waarin wordt geprobeerd om samen met ondernemers, bezoekers en bewoners van de stad vast te stellen welke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening op lange termijn (tot 2040) wenselijk zijn. Deze link brengt u bij de website die voor dit project is gemaakt.