Structuurvisie Openbare Ruimte

Haarlem wil een stad zijn waar de kwaliteit van wonen en leven hoog is. Dit stelt eisen aan de openbare ruimte, mobiliteit en economie. De gemeente werkt aan een Structuurvisie voor de Openbare Ruimte (SOR). Deze visie geeft aan welke ontwikkelingen in de openbare ruimt de gemeente wenst en hoe ze deze wil stimuleren tot 2040, om te zorgen dat mensen ook in de toekomst graag in Haarlem willen (blijven) wonen. Heb jij hier ideeën over? De eerste participatieronde is inmiddels afgerond en het college van burgemeester en wethouders heeft de vertrekpunten voor de SOR vastgesteld. Tussen 7 januari en 4 februari 2013 vindt de tweede participatieronde plaats en kun je via deze website mee ontwerpen aan de SOR. Laat je liever persoonlijk je stem horen? Kom dan op dinsdagavond 22 januari 2013 naar de participatiebijeenkomst in het stadhuis van Haarlem. Een overzicht van alle vertrekpunten vind je in de Hoofdlijnennotitie Structuurvisie Openbare Ruimte. Meer weten over het hele proces? Kijk dan op de website van de gemeente.