Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

De wijkraad is bereikbaar via info@zhvh.nl

Vergaderschema 2021
21 januari (verslag)
8 maart (verslag)
13 september (verslag)
8 november (inloopvergadering)

Inloopvergaderingen onder voorbehoud in verband met coronamaatregelen.

Verschijning Wijkkrant 2021
begin november