Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

De wijkraad is bereikbaar via info@zhvh.nl

Vergaderschema 2021
21 januari (verslag)
8 maart (verslag)
… april online jaarvergadering (datum volgt)
10 mei (inloopvergadering)
12 juli
13 september (inloopvergadering)
8 november (inloopvergadering)

Inloopvergaderingen onder voorbehoud in verband met coronamaatregelen.

Verschijning Wijkkrant 2021
begin april
begin september
begin november