Leden

De wijkraad bestaat uit de volgende leden:

  • Menso de Jong: voorzitter
  • Louw Feenstra: penningmeester
  • Douwe van der Kooi: secretaris
  • Jeroen Latour
  • Hendrik Postuma

De wijkraad is bereikbaar via info@zhvh.nl