Aanvraag bouwvergunning HFC ingetrokken

Oplettende buurtbewoners melden dat de eerder ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de renovatie en uitbreiding van het clubhuis van Koninklijke HFC is ingetrokken. Dat blijkt uit een melding in het gemeenteblad van Haarlem. Een reden voor het intrekken van de aanvraag wordt daarin niet gegeven.

Die is niet erg spannend, legt HFC-voorzitter Dirk Jan Rutgers uit. “Naar aanleiding van de aanvraag heeft de gemeente om extra informatie verzocht. Dit betrof constructieve gegevens, duurzaamheidsmaatregelen en nadere detailleringen. Aangezien de reactietijd krap was, hebben wij, in overleg met de gemeente, besloten de aanvraag in te trekken en een nieuwe aanvraag in te dienen als de extra informatie is aangeleverd.”

Rutgers belooft de wijkraad en buurtbewoners op de hoogte te houden en wil de bouwplannen graag nog eens toelichten, bijvoorbeeld tijdens de jaarvergadering van de wijkraad. Door de coronamaatregelen is de vergadering van 26 maart 2020 geschrapt, maar zodra het kan zal de wijkraad een nieuwe jaarvergadering beleggen.

Noodverordening treft HFC

Complex HFC gesloten

Complex HFC gesloten

De velden van HFC zijn overigens op last van de burgemeesters van Kennemerland in een noodverordening tot nader order gesloten. Het bestuur van HFC ondersteunt de genomen maatregelen, die er immers voor zorgen dat de meest kwetsbaren – ouderen en mensen met een zwakke gezondheid – worden ontzien en dat onze gezondheidszorg niet overbelast raakt.

Maar die steun gaat gepaard met een zwaar gemoed, stelt het bestuur in een bericht op de clubsite. “Juist in tijden waarin de samenleving collectief onder druk staat, is samen sporten, vooral voor onze jeugd, een geweldig fijne en goede vorm van ontspanning. Wij kijken dan ook uit naar het moment waarop er weer gevoetbald kan en mag worden.”

Naleving noodverordening

Worden de velden toch betreden en leidt dit tot overlast, dan worden buurtbewoners die hiervan hinder ondervinden contact opnemen met de meldcentrale Handhaving van de gemeente Haarlem (023-5114950) of de politie (0900-8844).

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*