Aanvraag omgevingsvergunning HFC ligt ter inzage

De gemeente Haarlem meldt dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe clubhuis van HFC ter inzage ligt. Het gaat om een groot aantal stukken, die door belangstellenden bij de gemeente Haarlem kunnen worden opgevraagd. De wijkraad Zuiderhout en Vredenhof kreeg een link naar de stukken toegestuurd.

Het gaat om een pakket van vijftig verschillende stukken met veel gedetailleerde informatie over de nieuwbouwplannen.

1. aanvraagformulier publiceerbaar_2020-05830

2. fotos bestaande situatie_2020-05830

3. nadere onderbouwing parkeerbehoefte_2020-05830

4. Afmetingen verschil 1e plan en nieuw plan_pdf

5. Voorstel Watercompensatie 02 – schemas aangepast t.o.v. de eerder ingediende schemas_2020-05830

6. Watercompensatie schema FEB 2021_2020-05830

7. Situatie Parkeren_bestaand_2020-05830

8. situatietekening bestaand – te slopen delen in rood_2020-05830

9. tekening bestaande situatie – uit archief_2020-05830

10. bestaande situatie B.G.G. en 1e verd. – slooptekeningen_pdf

11. bestaande situatie – geveltekeningen – slooptekeningen_pdf

12. Plattegrond Nieuw Dak_pdf

13. Plattegrond Nieuw – Begane Grond_pdf

14. Plattegrond Nieuw – 1e verdieping_pdf

15. Gevels Nieuw – Oost en Zuid_pdf

16. Gevels Nieuw – West en Noord_pdf

17. Plattegrond – BGG – verschil nieuwe versie_pdf

18. Plattegronden – verschil in BVO_pdf

19. Plattegrond – 1e verd. – verschil nieuwe versie_pdf

20. Doorsnede AA BB en CC – Nieuw_pdf

21. Doorsnede DD en EE – Nieuw_pdf

22. Detailboekje – Principedetails_pdf

23. Situatietekening nieuw – inclusief parkeren en uitweg_pdf

24. Doorsnedetekening tribune inclusief lichtmasten_pdf

25. Brandveiligheid – Plattegronden en doorsneden – SW Consultancy_pdf

26. Doorsneden – Constructie – Definitief_pdf

27. Plattegrond – Kapplan – Constructie – Definitief_pdf

28. Plattegrond – 1e verd. – Constructie – Definitief_pdf

29. Plattegrond – Fundering en BGG – Constructie – DO-100 D – Definitief_pdf

30. Situatie met afstanden terras – bestaand en nieuw

31. verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740_2020-05830

32. Rapport – akoestisch onderzoek AIM – versie 0 – SW Consultancy_2020-05830

33. Ecologische quickscan wet natuurbescherming_2020-05830

34. Natuurtoets aanvullend onderzoekvleermuizen_2020-05830

35. parkeeronderzoek- Goudappel Goffeng dd 9 april 2020_2020-05830

36. Rapportage Uitgangspunten A – VABI – BENG_pdf

37. Bijlage B – tabel ruimteverwarming en koeling_2020-05830

38. Bijlage C – Warmteverlies – BENG -VABI_2020-05830

39. Bijlage D – rapport Koellast- BENG -VABI_2020-05830

40. rapport – berekening HWA_2020-05830

41. Bouwbesluittoetsingen versie 5.0 – SW consultancy dd 25-04-2022_pdf

42. Rapportage – Brandveiligheid dd 3 mei 2022 – versie 7_pdf

43. Rapport – Brandoverslag versie 7.0 – SW consultancy_pdf

44. Gewicht- en Stabiliteitsberekening – Constructie – Wijz. A_pdf

45. Uitgangspunten en Constructief ontwerp – Constructie_pdf

46. Ruimtelijke Onderbouwing – Koninklijke HFC Clubhuis

47. Archeologisch onderzoek – Transect-rapport 3018DEF_2020-05830

48. Stikstofdepositieberekening – OZ20096

49. Projectberekening AERIUS kenmerkRsdQbSD37itG

50. 2020-05830 ontwerp Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Speak Your Mind

*