‘Buren van HFC’ luiden noodklok over nieuwbouwplannen

Het bewonerscomité ‘Buren van HFC’ luidt de noodklok over de bouwplannen voor een nieuw clubhuis voetbalvereniging door Koninklijke HFC.

Aanleiding voor de oprichting van dit comité is de aanhoudende zorg dat HFC vasthoudt aan de ambitieuze bouwplannen voor een nieuw clubhuis en onvoldoende rekening houdt met zijn buren. Die zorgen staan beschreven in een persbericht.

Vergunningsaanvraag

Eerder zegde het HFC-bestuur de wijkraad Zuiderhout & Vredenhof toe het gesprek met de direct omwonenden aan te zullen gaan. Het comité ontdekte echter dat in de tussentijd de vergunningaanvraag voor het clubhuis in zijn huidige omvang is ingediend bij gemeente Haarlem. Een bijstelling van de plannen ligt daarmee niet direct voor de hand.

Kort tevoren verzocht het comité HFC per brief met de bouwplannen even pas op de plaats te maken, om te komen tot een plan dat ook de steun van de direct omwonenden heeft. In een nieuwe brief roept het comité de voetbalclub opnieuw op éérst serieus met omwonenden te overleggen om escalatie te voorkomen.

Overleg staat gepland

Het comité houdt de communicatie met de bestuurders van de voetbalclub open. In week twintig staat eerste een overleg tussen HFC en het comité van buren op de agenda.

Artikel in Haarlems Dagblad

Lees hieronder ook het artikel “Vrees voor juich- en drinkterras” van 8 mei 2021 uit het Haarlems Dagblad.

In het artikel stelt HFC-voorzitter Dirk Jan Rutgers dat de bezwaren komen van ‘enkele nieuwe bewoners’. Volgens het comité ‘Buren van HFC’ toont hij zich daarmee slecht op de hoogte. ” We hebben voor de zekerheid nog eens geïnventariseerd hoe lang deze mensen hier al wonen”, zegt Patrick Hustinx van het comité. “Het merendeel woont al langer dan tien jaar in deze wijk. Gemiddeld woont men al zeventien jaar hier.”

Haarlems Weekblad

Op 11 mei 2021 publiceert het Haarlems Weekblad eveneens een artikel naar aanleiding van het persbericht van het bewonerscomité. De krant belt ook HFC-voorzitter Dirk Jan Rutgers, die de plannen voor een forse uitbreiding van het clubhuis schraagt met de grote groei van de club in de afgelopen veertig jaar  “van achthonderd naar tweeduizend leden”. Over een toename van de drukte maakt hij zich niet druk. “Er zijn nooit klachten geweest.”

Ingezonden brief

Op 15 mei 2021 plaatst het Haarlems Dagblad een brief van Vredenhof-bewoner Joan Pieron, die al zestig jaar een buur van HFC is.  Het steekt hem dat HFC-voorzitter Dirk Jan Rutgers de zorgen van omwonenden in de krant van  8 mei afdoet als afkomstig van een ‘paar nieuwe buurtbewoners’. Volgens hem voelt de hele buurt zich overvallen door de grootste plannen en neemt de voorzitter zijn buren nog steeds niet serieus.

Update voor HFC-leden

HFC heeft in een update op zijn website (pdf) de leden op de hoogte gebracht van de zorgen van de buurtgenoten en de gesprekken over mogelijke oplossingen daarvoor.

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*