Gebiedsanalyse Haarlem Zuidwest: relatief hoog alcoholgebruik

In de wijken in het zuidwesten van Haarlem ligt het alcoholgebruik relatief hoog. Dat is een in het oog springende uitkomst uit de ‘Gebiedsanalyse Zuid-West’, die de gemeente onlangs opstelde. De wijkraad Zuiderhout & Vredenhof bespreekt de uitkomsten op 13 april met de gemeente, plus de voornemens uit het ‘Gebiedsplan Zuid-West’ dat de gemeente na een raadpleging van inwoners opstelde.

De gebiedsanalyse bevat informatie uit de database die de gemeente op allerhande gebieden bijhoudt. Zo wordt er ook gerapporteerd over de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en herkomst. Het Haarlemmerhoutkwartier – waartoe de wijk Zuiderhout & Vredenhof behoort – heeft het hoogste inwonertal binnen het geanalyseerde gebied. Voor de periode 2000-2025 voorziet de gemeente echter een krimp met 0,7 procent. Zuidwest kent relatief veel koopwoningen en weinig huurwoningen. De gemiddelde WOZ-waarde is het hoogst van de stad en bedraagt 476.617 euro. Hiermee ligt de waarde ruim boven het gemiddelde (357.706 euro). De WOZ-waarde is in vergelijking met 2017 met ruim 134.077 euro gestegen.

Lees hier de Gebiedsanalyse (pdf).

Sinds twee jaar wordt er jaarlijks door de gemeente een gebiedsplan gemaakt. Het plan voor  2022 wordt 13 april tijdens een online vergadering besproken met de betrokken wijkraden. Op basis van de gebiedsanalyse, doelen gesteld door het college van burgemeester en wethouders en initiatieven uit de wijken worden hierin de odnerwerpen beschreven waaraan in het gebied extra aandacht wordt besteed. Dat zijn:

  • Leefbaarheid hand in hand laten gaan met groei
  • Het verbeteren van sociale veiligheid
  • Haarlem Zuid-West als innovatiemotor voor duurzaamheid
  • Experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen

Bekijk hier het Gebiedsplan (ppt).

Speak Your Mind

*