Geen kiss & ride-strook bij Koninklijke HFC

De aanleg van een zogeheten kiss & ride-strook in de Van Oldenbarneveltlaan voor het afzetten van spelers bij voetbalclub Koninklijke HFC zal de verkeerschaos in de straat eerder vergroten dan verkleinen. Dat stelt verkeersadviseur Bert Tepper van de politie bij een ontmoeting met vertegenwoordigers van gemeente en wijk op 1 oktober. Buurtbewoners hoopten dat een kiss & ride-strook pal naast de officiële ingang van de club (het witte houten hek) de parkeer- en verkeersdruk op de wijk zou kunnen verminderen.

De verkeersadviseur weet uit ervaring dat een kiss & ride-strook vooral een uitnodiging voor automobilisten is om te parkeren. “Bovendien is de Van Oldenbarneveltlaan geen drukke verkeersweg. Volgens de verkeersregels mogen automobilisten op de weg stilhouden om passagiers de gelegenheid te geven uit te stappen. Zo’n strook voegt niets toe, anders dan ellende.”

Grootschalig onderhoud

Wel ziet Tepper heil in een aanpassing van de hoek waar Emauslaan, Jacob Catslaan en Van Oldenbarneveltlaan samenkomen. Door deze optisch in te richten alsof de Jacob Catslaan links afbuigt naar de Van Oldenbarneveltlaan, zullen minder automobilisten rechtsaf de doodlopende Emauslaan in rijden. Die aanpassing zal worden meegenomen in grootschalig onderhoud, dat wordt voorbereid voor Zuiderhout en Vredenhof. Daarbij worden onder meer stoepen verbreed, bomen geplaatst en parkeervakken aangelegd. Bewoners uit de wijk worden bij het opstellen van de plannen betrokken.

Rijplaten op veld 3

Een vertegenwoordiger van de gemeente meldt dat de voetbalclub inmiddels in gesprek is met Sint Jacob over het gebruik van de inrit van het zorgwoningcomplex Sint Jacob in de Hout voor vrachtverkeer dat materialen aflevert voor de bouw van een nieuw clubhuis. Lege vrachtwagens zouden door de woonwijk kunnen wegrijden in de richting van de N208. Mochten HFC en Sint Jacob hierover geen overeenstemming bereiken, dan kan de club tijdelijk veld 3 opofferen. Het bouwverkeer rijdt dan vanaf de Zuiderhoutlaan over een tijdelijke dam en rijplaten over veld 3 naar de bouwplaats. Een plan voor een tijdelijke bouwinrit aan de Spanjaardslaan stuit op verzet van onder andere de verkeerspolitie en lijkt daarmee definitief van de baan.

Nog geen omgevingsvergunning

Een vergunningaanvraag voor de bouw van het nieuwe clubhuis laat nog op zich wachten. De gemeente heeft hiervoor stukken ontvangen maar over de definitieve aanvraag wordt nog met HFC gesproken. Een convenant waarover gemeente, HFC en de wijkraad Zuiderhout en Vredenhof met elkaar in gesprek zijn, laat eveneens op zich wachten. Onlangs vroeg HFC al wel een omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijk clubhuis. Het tijdelijke onderkomen is een voormalige Zandvoortse strandtent die voor een zacht prijsje werd overgenomen van Corendon. Eerder maakte HFC bekend vermoedelijk in mei 2021 de eerste paal voor het nieuwe clubhuis slaan. Dat is niet gelukt.

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*