Haarlem steekt 7 ton in nieuwbouw HFC

De gemeente Haarlem betaalt ruim 718.000 euro mee aan het nieuwe clubhuis van voetbalvereniging Koninklijke HFC. Het geld wordt gestoken in acht nieuwe kleedkamers, die eigendom van de gemeente worden. De gemeente steekt nog eens 110.000 euro in de renovatie van het hoofdveld. De gemeenteraad is hiermee op 11 februari 2020 akkoord gegaan.

De nieuwe kleedkamers en de renovatie van het hoofdveld zijn onderdeel van de vijf miljoen euro kostende nieuwbouwplannen van de club, waarvan de uitvoering naar verwachting in 2020 start. Dat moet volgens het gemeenteraadsstuk (pdf) leiden tot ‘een accommodatie die weer voldoet aan de huidige tijd met bijbehorende eisen op het gebied van sportbeoefening, duurzaamheid en toegankelijkheid. En daarnaast geschikt is voor een breder (sport)aanbod en maatschappelijke functies, zoals huiswerkbegeleiding, dagbesteding voor ouderen of medische fitness.’

Bron van mobiliteit

De wijkraad Zuiderhout & Vredenhof volgt de plannen van de club op de voet, die hebben immers grote gevolgen voor met name het wijkdeel Vredenhof. De aanwezigheid van de voetbalclub is een belangrijke bron van mobiliteit in de buurt. Bij trainingen en wedstrijden leidt dit geregeld tot overlast door fout parkeren op straathoeken en voor uitritten, waardoor hinder en onoverzichtelijke situaties ontstaan.

De nieuwbouw is onder meer noodzakelijk door de sterke groei van het aantal leden van de club. Het ledental is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gestegen van ongeveer achthonderd tot ongeveer tweeduizend leden nu. Door een breder sportaanbod en maatschappelijke functies als huiswerkbegeleiding, dagbesteding van ouderen en medische fitness zou de druk op de buurt verder toenemen.

Parkeren buiten de buurt?

Plannen om een parkeerterrein aan te leggen aan de kant van de Spanjaardslaan zijn afhankelijk van het doorgaan van de Kennemertunnel, die de Westelijke Randweg op termijn zou moeten verbinden met de N205/A9. De Spanjaardslaan zou dan kunnen worden versmald tot tweebaansweg. Maar de plannen voor de tunnel zijn van de baan. Navraag bij de gemeente door de wijkraad leert dat er geen sprake meer is van een tunnelproject.

Tijdens een buurtborrel ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van HFC verzekerde voorzitter Dirk Jan Rutgers dat ‘2.000 leden het harde maximum is’ en dat er geen plannen zijn om de activiteiten van HFC uit te breiden. ‘Wij hebben geen vergunning voor het organiseren van feesten en partijen voor derden.’ Wel nodigde Rutgers de wijkraad uit in de toekomst wijkraadsvergaderingen in het nieuwe clubhuis te beleggen.

Jaarvergadering wijkraad

De nieuwbouw van HFC is onderwerp van gesprek tijdens de openbare jaarvergadering van de wijkraad Zuiderhout & Vredenhof op donderdag 26 maart 2020 vanaf 20.00 uur in Theehuis De Haarlemmerhout (v/h Nurks in de Hout) aan de Hertenkamplaan 1 in Haarlem. Buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd mee te discussiëren.

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*