HFC en buren uit elkaar zonder convenant

Overleg tussen voetbalclub Koninklijke HFC en het comité Buren van HFC heeft ondanks intensieve gesprekken niet geleid tot een convenant. Partijen bleken het niet eens te worden over een voor alle partijen acceptabele tekst.

Een eindsprint die op zaterdagochtend 6 november werd ingezet leek even consensus op te leveren, maar die bleek niet breed te worden gedragen door de omwonenden. Na een laatste lijmpoging in de daaropvolgende dagen werd op dinsdag 9 november duidelijk dat er geen vertrouwen meer was dat overeenstemming zou worden bereikt.

In het convenant wilden voetbalclub en omwonenden afspraken maken hoe om te gaan met de extra overlast die verdubbeling in omvang van het clubhuis mogelijk met zich meebrengt. Het gaat daarbij om de verkeersdrukte door leveranciers, spelersbussen, parkeeroverlast bij trainingen en wedstrijden, geluidsoverlast van horeca, terras en omroepinstallatie en lichtvervuiling door de veldverlichting.

Nieuw verkeer

Om de nieuwbouw te kunnen financieren wil de club ruimte onderverhuren aan een fysiotherapeut, huiswerkbegeleider, een buitenschoolse opvang en wordt de horeca uitgebreid en geüpgraded. De buurt vreest dat dit nieuw verkeer aantrekt. Ook werd in de gesprekken geprobeerd een alternatief te vinden voor het bouwverkeer, dat bij de bouwplaats komt via het leveranciershek in een doodlopend straatje achter in de woonwijk.

Omwonenden staan niet afwijzend tegen vervanging van het huidige onderkomen, dat bijna spontaan van ellende in elkaar zakt. Het doel van de gesprekken was voetbalclub HFC een clubhuis te bezorgen waar vereniging én buren blij mee kunnen zijn. Dat is niet met een convenant gelukt.

Speak Your Mind

*