HFC geeft namen en rugnummers nieuwe clubhuis

In een memorandum geeft voetbalvereniging Koninklijke HFC inzicht in de aantallen bezoekers die de verschillende gebruikers van het clubhuis zullen trekken. De biljartclub heeft acht leden, huiswerkbegeleiding trekt dagelijks tien tot twaalf scholieren en de buitenschoolse opvang van de Amsterdamse leverancier Woest Zuid zo’n dertig tot 35 personen. De trainers van Cios zijn in de meerderheid met 42 personen, gespreid over drie dagen per week. De fysiotherapiepraktijk trekt hooguit vijf personen per dag, stelt de club.

Het multifunctionele gebruik van het nieuwe clubhuis heeft overigens de zegen van de Haarlemse gemeenteraad en het college van B&W, betoogt de club: “Alle partijen in de raad met wie HFC gesproken heeft, hebben HFC hiertoe ook gestimuleerd, evenals het College. In het Collegevoorstel (Raadstuk 2020/99096) van 11 februari 2020 is het multifunctioneel gebruik expliciet genoemd.”

Het memorandum

Lees hier het memorandum van het HFC-bestuur. HFC reageert hiermee op onrust onder omwonenden, die ontstond naar aanleiding van een video die begin januari 2021 online verscheen over de plannen rondom de exploitatie van het nieuwe clubhuis.

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*