In onze wijk: Sint Jacobs Godshuis

In het wijkdeel Vredenhof is aan Emmauslaan 6, aan de achterzijde van het woonzorgcentrum Sint Jacob in de Hout, het kantoor gevestigd van het Sint Jacobs Godshuis. De geschiedenis van deze liefdadigheidsinstelling op rooms-katholieke grondslag gaat terug tot 1437, toen weduwe Lysbeth Jan Bette Heinrixczoons haar huis in de Dijkstraat (nu: Antoniestraat) bij testament bestemde tot gasthuis voor arme lieden en pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. Inmiddels kent deze rechtspersoon naar kerkelijk recht een balanstotaal van zo’n 27 miljoen euro. Daarnaast beheert het College van Regenten nog een vermogen van overige stichtingen ter hoogte van 14,7 miljoen euro (2018).

Rondwandeling door de historische binnenstad

Jaarverslag 2018, Sint Jacobs Godshuis

Jaarverslag 2018, Sint Jacobs Godshuis

Deze week ontving de wijkraad het jaarverslag 2018 van Sint Jacobs Godshuis. Het boekwerkje laat zich lezen als een rondwandeling door de historische binnenstad van Haarlem. De organisatie beheert onder andere het Verwershofje (Ravelingsteeg), Hofje de Twaalf Apostelen, Hofje van Loo (beide in de Barrevoetestraat) en het Broodkantoor van pastoor Blommert (Lange Veerstraat 21), waar al in 1695 voedselhulp werd verstrekt aan de armen van Haarlem. Tegenwoordig verstrekt Stem in de Stad vanuit panden beheerd door het Sint Jacobs Godshuis in de zogeheten Vincentiuscarré (tussen Nieuwe Groenmarkt en Zoetestraat) drie keer per week gratis maaltijden voor dak- en thuislozen.

Muziekfonds voor katholieke religieuze muziek

Nieuw in 2018 is een muziekfonds op initiatief van Mgr Martin de Groot, voormalig vicaris-generaal van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, dat zich richt op de bevordering van katholieke religieuze muziek in drie kerken: de Haarlemse Kathedraal aan de Leidsevaart, de Sint Josephkerk in de Jansstraat en de Nicolaaskerk tegenover het Amsterdamse Centraal Station. Elk jaar organiseert het Sint Jacobs Godshuis één of meerdere Jacobslezingen, toegankelijk voor een groter publiek.

Speak Your Mind

*