Jacob Catslaan 7 krijgt nieuw bestemmingsplan

De gemeente meldt dat er een bestemmingsplan tot 6 augustus 2020 ter inzage ligt voor het perceel aan de Jacob Catslaan 7 in het wijkdeel Vredenhof. Het gaat om een langgerekt pand dat tot 1921 onderdeel uitmaakte van het buiten Bosch en Hove.

Het nieuwe bestemmingsplan zorgt voor nieuwe bouw- en gebruiksregels voor dit perceel. Er is ook rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het monumentale pand. In de vergadering van 16 juni 2020 heeft het college van B en W besloten om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daarnaast voorziet het ontwerpbestemmingsplan in de mogelijkheid om een tweede woning te bouwen.

Jacob Catslaan 7 in 2011

Jacob Catslaan 7 in 2011

Een nieuw bestemmingsplan was nodig, omdat de Raad van State het bestemmingsplan “Haarlem Zuid” op 9 maart 2011 voor dit perceel vernietigde. Daardoor zou het pand eenvoudig kunnen worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw, waarvoor geen bouwvoorschriften zouden gelden. De gemeente werd herinnerd aan het ontbreken van het bestemmingsplan door een informatieverzoek van een geïnteresseerde.

Met een zogeheten voorbereidingsbesluit van 26 juni 2019 werd het wijzigen van het gebruik, slopen of verbouwen van Jacob Catslaan 7 door de gemeente verboden. Met het nu ter inzage gelegde bestemmingsplan repareert de gemeente de ontstane situatie.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State waarin het bestemmingsplan werd vernietigd (pdf, het betreft “locatie D”).

Speak Your Mind

*