Kansenkaart zonnepanelen Zuiderhout

Onze buurtgenoot Koen Boorsma deed onlangs via de buurtapp de volgende oproep:

Beste buren in Zuiderhout,

Regelmatig zie ik vergunningsaanvragen binnenkomen in onze buurt voor het plaatsen van zonnepanelen op een schuin dak aan de voorzijde. Omdat we in een beschermd stadsgezicht wonen worden deze allemaal klakkeloos afgekeurd, zelfs als het om moderne woningen gaat waarbij de panelen worden aangepast in kleur en uniformiteit. Dit valt niet te rijmen met de duurzame ambities van de gemeente. Onlangs heeft de gemeente een concept-kansenkaart gepubliceerd op basis waarvan een verruiming van de mogelijkheden voor zonne-energie in Haarlem in beeld wordt gebracht.

Helaas is er in onze wijk geen sprake van enkele versoepeling (aangegeven door een gele kleur). Omdat het hier een concept  betreft is inspraak mogelijk tot 8 december 2021 via de site van de gemeente.

Als u zich ook hard wilt maken voor meer mogelijkheden voor zonne-energie in de wijk, raad ik u aan hier ook uw stem te laten horen.

Speak Your Mind

*