Koninklijke HFC vlakt buurt uit in nieuw bouwplan

In een zogeheten artist impression van het te bouwen nieuwe clubhuis heeft voetbalclub Koninklijke HFC voor het gemak de hele omliggende wijk van de kaart geveegd. De animatie werd getoond tijdens de algemene ledenvergadering op 11 november 2021, waarin HFC-leden op de hoogte werden gebracht van de laatste versie van de nieuwbouwplannen en de planning.

In de jongste plannen is het clubhuis iets bescheidener van opzet dan in een eerdere versie. Zo is een aantal kleedkamers geschrapt. Het drink- en juichterras op de eerste verdieping komt in de verkleinde versie van het gebouw ten opzichte van de eerdere plannen zo’n vijf meter verder van de dichtstbijzijnde woningen te liggen. Hoe ver dat precies zal zijn, is uit het filmpje niet op te maken.

Het plan voor het verkleinde clubhuis wordt nu aan de gemeente voorgelegd in een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Aanleiding voor de bescheidener afmeting van de nieuwbouw is naar verluidt de financiering. In de onderhandelingen over een convenant met omwonenden werd het kleinere clubhuis aanvankelijk gepresenteerd als een knieval richting buurt. De nieuwbouw wordt gefinancierd uit subsidies van het rijk en de gemeente – die eigenaar wordt van acht van de tien geplande kleedkamers – enkele particuliere fondsen, ledenobligaties voor 450.000 euro en een banklening, waarvoor de weg vrij is nu Stichting Waarborgfonds Sport de financiële haalbaarheid positief heeft beoordeeld.

De leden werd nog niet gevraagd zich achter de bouwplannen te scharen, daarvoor wordt in februari 2022 een extra vergadering belegd. Het bestuur zei het vastlopen van besprekingen met de buurt te betreuren, maar is naar eigen zeggen tot het uiterste gegaan om tot een deal te komen. De bal ligt nu bij de gemeente, meent het bestuur.

Bekijk hieronder de impressie van de nieuwe plannen.

 

Speak Your Mind

*