Populieren in Vredenhof kunnen nog vijf jaar mee

De oude populieren langs de Van Oldenbarneveltlaan in het wijkdeel Vredenhof kunnen nog twee tot vijf jaar mee. Dat is de conclusie uit een inventarisatie in opdracht van de gemeente Haarlem van alle oudere populieren in de stad met een verhoogde kans op het spontaan afbreken van takken.

Populieren Van Oldenbarneveltlaan Haarlem

In het midden een jonge populier, links de oude bomen

In het onderzoeksrapport worden de bomen langs de Van Oldenbarneveltlaan besproken in een hoofdstuk met ‘Bijzonderheden/afwijkende locaties’. De onderzoekers van de onderneming Prohold in Arnhem schrijven: “Hier staat een rij van tien populieren bomen waarvan er al één is vervangen. De negen oudere bomen zijn recent gesnoeid, waardoor nu geen sprake meer is van ernstig kroonverval. Volgens het beslismodel had op deze locatie in plaats van gerichte snoei voor maatregel 6 (kandelaberen & planten vervanging) moeten worden gekozen. We adviseren om dat over twee tot vijf jaar te doen, zodra nieuw kroonverval optreedt.

Forse schade & ernstig letsel

De populier is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw  op grote schaal in het openbaar groen verschenen. Het doel was om bij de grootschalige nieuwbouwprojecten uit die tijd, snel een groene woonomgeving te creëren. Met snelgroeiende populierenklonen lukte dat prima. Inmiddels zijn deze bomen meer dan veertig jaar oud. De snelgroeiende populierenklonen beginnen steeds vaker problemen te veroorzaken door takbreuk van ogenschijnlijk gezonde takken. Hierdoor kan forse schade of zelfs ernstig letsel ontstaan. In de Van Oldenbarneveltlaan wordt de berm tussen de bomen vaak als parkeerplaats benut door bezoekers van voetbalvereniging Koninklijke HFC.

Speak Your Mind

*