Sint Jacob betrekt buurt bij nieuwbouw

Zorgorganisatie Sint Jacob heeft 250 buurtbewoners rondom de locatie Sint Jacob in de Hout aan Zuiderhoutlaan 1 uitgenodigd voor een informatieavond op woensdag 23 juni.  Er zijn zes tijdslots van twintig minuten waarin geïnteresseerden worden bijgepraat over de plannen voor de sloop en nieuwbouw van Sint Jacob in de Hout. Opgeven kan via een e-mail aan vastgoed@sintjacob.nl.

Omwonenden wordt gevraagd hun ideeën over het nieuwe Sint Jacob in de Hout te spuien. In een buurtenquête vraagt de zorginstelling van welke extra voorzieningen buurtbewoners in de toekomst gebruik zouden willen maken. Zo wordt gedacht aan het openstellen van de tuin aan achterzijde bij de Crayenestersingel, met aantrekkelijke horeca waar bewoners en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten.

“Het is fijn als bewoners van een zorglocatie een connectie blijven houden met de wereld om hen heen. Dit geeft afleiding, energie en leidt tot een gelukkiger leven”, schrijft de zorgzorgorganisatie in de brief aan buurtbewoners.

De tijdslots voor de informatieavond zijn:

  • 19.00 – 19.20 uur
  • 19.25 – 19.45 uur
  • 19.50 – 20.10 uur
  • 20.15 – 20.35 uur
  • 20.40 – 21.00 uur
  • 21.05 – 21.25 uur

Lees ook: Sint Jacob in de Hout vernieuwt.

Speak Your Mind

*