Wethouder installeert kinderwijkraad Rozenprieel

Het Rozenprieel heeft een nieuwe kinderwijkraad, schrijft het Haarlems Weekblad. Wethouder Jur Botter installeerde de leden half december 2019 tijdens een bijeenkomst in buurtcentrum de Tulp. Daar werd ook afscheid genomen van de vorige kinderwijkraad, die door Botter allemaal een ondertekend certificaat mee naar huis kregen. De kinderwijkraad van het Rozenprieel bestaat op dit moment nog voornamelijk uit kinderen van de Hannie Schaftschool. Daar kregen leerlingen vanaf september 2019 les over de basisprincipes van de democratie.

En de kersverse leden van de nieuwe kinderwijkraad kregen tijdens hun installatie meteen de kans om hun nieuw vergaarde kennis over de democratie te etaleren aan familie, pers en de wethouder. Een van de leden las zijn reflectie op ons democratisch stelsel voor en vergeleek het met de film ‘Chicken Little’. Daarin moeten kippen volgens hem op een democratische manier samenwerken om een boerderij te ontsnappen. ”Vinden jullie dat we hier in het Rozenprieel democratisch met elkaar samenleven?” vraagt de wethouder. Dat vinden de nieuwe wijkraadsleden wel. Toch heeft Botter al enige tips voor de jonge wijkraad om meer gedaan te krijgen. Zo raadt hij de kinderen aan om goed contact te houden met de volwassen wijkraad en hun opvolgers. De eerste kinderwijkraad van het Rozenprieel is daar nog maar nauwelijks aan toe gekomen omdat ze vooral bezig zijn geweest met het opbouwen van hun eigen bekendheid.

Maar er is ook al ruimte voor politieke discussie en verschil van standpunten. Zo vindt een van de kinderen het een prima idee om draagvlak voor een plan te creëren door ijsjes uit te delen. Jur Botter vindt dat eerder omkoping. ”Draagvlak moet je creëren door met mensen te praten en bijeenkomsten te organiseren”, legt Botter uit. En waarschijnlijk zouden ook niet alle plannen van de kinderen even makkelijk draagvlak kunnen vinden. Zo opperde een van de wijkraadsleden het idee om een achtbaan op het pleintje in de wijk te zetten. ”Hoe denken jullie dat de bewoners van het plein daar over denken?” vraagt Botter daarna. Het plan sneuvelde uiteindelijk omdat het ook onder de kinderen zelf te weinig steun kon vinden. Thema’s als pesten, zwerfafval en groenvoorzieningen vinden ze belangrijker.

De kinderwijkraad kreeg op haar beurt ook de kans om de wethouder een aantal kritische vragen te stellen. “Bent u eigenlijk zelf lid van uw wijkraad?” wil een meisje van Botter weten. De wethouder antwoord door te zeggen dat hij vooral in het centrum veel wijkraden bezoekt vanuit zijn werk als wethouder, maar eigenlijk vrij weinig bij zijn eigen wijkraad aanwezig is. ”Maar ik doe wel heel veel voor de stad hoor”, voegt hij nog snel aan het antwoord toe. Toch lijkt het politiek wel te boteren tussen de politiek geïnteresseerde kinderen en de wethouder. Zo waren ze het met elkaar eens dat een geldboom toch wel een erg handig idee zou zijn. Botter zei de wijkraadsleden toe dat hij ze graag een keer wil rondleiden op het stadhuis.

Speak Your Mind

*