Wijkraadvergadering 3 februari 2020

Vergadering Wijkraad ZHVH
3 februari 2020, 20.00 uur

Aanwezig: Annemieke van der Beek, Johannes van Bentum, Louw Feenstra, Harry Francken, Jeroen Latour

Voorzitter Annemieke van der Beek opent de vergadering om 20.20 uur. Als eerste punt wordt de agenda besproken.

1 – agenda

 • Agenda
 • Lenteborrel/jaarvergadering
 • digitale nieuwsbrief (nee, appjes wel appgroepen melden)
 • budget 2020
 • actualiteiten:
 • Binnengekomen uitnodigingen.
 • Sluiting

2 – Lenteborrel/jaarvergadering
Door afwezigheid van een grote groep wijkbewoners in verband met de voorjaarsvakantie, is het niet zinvol de jaarvergadering in februari te beleggen. De wijkraad besluit – in afwijking van het reglement – de jaarvergadering te houden op 26 maart, vanaf 20.00 uur in Theehuis De Haarlemmerhout (v/h Nurks in de Hout). Secretaris Johannes van Bentum maakt een opzetje voor een agenda. Afgezien van de verplichte agendapunten wordt voorgesteld de nieuwbouw van HFC op de agenda te zetten. Een vertegenwoordiger van de voetbalclub en een vertegenwoordiger van de gemeente worden gevraagd een update van de plannen te geven. Naast licht- en geluidsoverlast is vooral de verkeersdrukte een bron van zorg.
Johannes van Bentum maakt een opzet voor een convocatie/wijkkrant. In de convocatie ook een oproep aan buurtbewoners opnemen die actief willen worden in de wijkraad of een projectcommissie.

 1. Via de site melden buurtbewoners zich regelmatig aan voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Die bestaat echter niet. Johannes van Bentum meldt alle nieuwe berichten op de site via het Whatsapp-kanaal ZHVH Sociaal, beheerd door buurtgenoot Vanessa Buisman. 
 2. Het budget dat de wijkraad van de gemeente krijgt bedraagt volgens penningmeester Harry Francken voor 2020 3.747 euro. Dat is voldoende voor de jaarvergadering (zaalhuur, koffie bij ontvangst en borrel na afloop) plus een zomer/herfst-borrel en het uitbrengen en verspreiden van twee wijkkranten. De communicatie met de buurt verloopt voornamelijk via digitale kanalen. De wijkraad houdt daarbij de uitgaven in 2019 aan als begroting.
 3. Actualiteiten:
 • Gasloos ZHVH? Het Ramplaankwartier gaat als eerste wijk in Haarlem van het gas af. De bewoners daar worden ondersteund door experts van de TU Delft. Wat betekent dit voor onze wijk?
 • Een artikel op zhvh.nl over de motie Groen, groener, groenst van een aantal gemeenteraadsfracties heeft drie reacties met aanbevelingen opgeleverd, te weten: terugplaatsen bloesembomen aan de Beelslaan, tussenplaatsen jonge populieren aan Van Oldenbarneveltlaan ter vervanging te ver uitgegroeide populieren en – off topic – het verbod op het plaatsen van zonnepanelen op het dak aan de straatzijde van een woning aan de FH-laan. Johannes van Bentum belt rondje langs bomenwachters-clubs of er wellicht behoefte is aan een taskforce Groen in de wijk.
 • Kinderwijkraad in het Rozenprieel. Johannes van Bentum neemt contact op met de Montessorischool in onze wijk om een vergelijkbaar initiatief te bespreken.
 • Verkeersdrukte rondom HFC: onlangs werd via de buurtapp gemeld dat een kat uit de buurt is aangereden, rekening voor afzetten van een kattenpoot bedroeg 1.900 euro.
 • Hoe staat het met de rioolproblematiek in Zuiderhout?
 • Asfalt stoepen in onze wijk worden door het opdrukken van het asfalt door boomwortels onbegaanbaar voor ouderen met rollators, rolstoelers en kinderwagens.
 • Zijn er voldoende openbare laadpunten voor elektrische auto’s in de wijk en hoe is de situatie in straten met hoge parkeerdruk? Kunnen bewoners bij hun eigen laadpunt parkeren?
 • Hoe staat het met de nachtelijke demontage van airbags? Is het na eerdere gevallen weer rustig in de buurt?
 • Is er behoefte aan deelauto’s/e-bikes?

Deze actualiteiten zullen worden voorgelegd aan bezoekers van de jaarvergadering.

 1. Er zijn uitnodigingen binnen gekomen voor twee bijeenkomsten: de wijkradenconferentie op 20 maart zal namens zhvh worden bezocht door Johannes van Bentum en Harry Francken. Het seminar van de Haarlemse stadsarchitect Willem Hein Schenk op 30 maart wordt bezocht door Johannes van Bentum. De uitnodiging is inmiddels gedeeld met de wijkbewoners via de site.
 2. Voorzitter Annemieke van der Beek sluit de vergadering om 23.10 uur.

Speak Your Mind

*