Wijkraden ZHVH en Europawijk trekken samen op

De wijkraden Zuiderhout & Vredenhof en Europawijk trekken samen op in hun wens om slechts horeca klasse I toe toe te laten in de Watermeterfabriek, het gemeentelijke monument aan de Noord Schalkwijkerweg 117. Uitgebreidere horeca dan een theehuis/broodjeszaak zou niet stroken met de idyllische omgeving ter plekke.

Op de valreep hebben beide wijkraden in een hartenkreet een beroep gedaan op de leden van de raadscommissie Ontwikkeling om erop toe te zien dat in de voormalige Watermeterfabriek aan de Noord Schalkwijkerweg langs het Spaarne slecht een horecagelegenheid klasse I zal worden gevestigd. Een horecaklasse met restaurant en ruimere openingstijden zou tot meer overlast leiden voor buurtbewoners aan de overzijde van het Spaarne, met name aan de Scheltemakade.

Geen sluitende exploitatie

De bouwval staat op de nominatie om door de gemeente te worden verkocht. Een taxateur gespecialiseerd in horecavastgoed heeft de waarde van de Watermeterfabriek vastgesteld op 330.000 euro, uitgaande van een potentiële jaaromzet van 1,25 miljoen euro. De beide wijkraden vrezen dat het in de praktijk onhaalbaar zal blijken tot een sluitende exploitatie te komen en de gemeente zich genoodzaakt ziet de kleinschaligheid van de horecagelegenheid op te heffen, met meer overlast tot gevolg.

Oog voor social return

De raadscommissie Ontwikkeling besluit op 4 juni 2020 in een vergadering over de voorwaarden voor de verkoop van het gemeente-eigendom. De beide wijkraden hebben de commissieleden voorafgaand aan de vergadering verzocht om de toe te zien op de kleinschaligheid van de beoogde horecavoorziening, de circulariteit en social return. De buurtapp ‘Zuiderhout social’ ontplofte bijkans naar aanleiding van de berichtgeving over de Watermeterfabriek. Naast zorgen over overlast, werd ook blijk gegeven van enthousiasme over het verlevendigen van een stukje Spaarne-oever, dat een kwalijke reputatie blijkt te hebben als ‘dealerplek’ (niet van auto’s).

Speak Your Mind

*