Melding Woonomgeving

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet– en fietspaden. Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over afval en prullenbakken, bestrating, laaghangende takken, overstromingen van putten, bankjes of speeltoestellen, straatverlichting, geluidsoverlast, meeuwenoverlast, fietswrakken of handhaving op vergunningen. U kunt uw melding woonomgeving doorgeven aan de gemeente. Daarnaast zijn er ook handige apps die u kunt gebruiken op uw slimme telefoon zoals bijvoorbeeld BuitenBeter.

Telefoonnummers:
Handhaving:           023 – 511 49 50
Politie/wijkagent:    0900 – 88 44
Spaarnelanden:      023 – 751 7200   of   0900 – 8477

IMG_0387