Advies aan B&W bescherming Hout tijdens festivals

Bij deze een document over de festivals in de Haarlemmerhout Festivals advies Haarlemmerhout en Frederikspark 2015 Festivals in de Hout …lees verder »

Burgernet

Zoals u misschien nog weet heeft de stichting Rond Spaarne en Hout ongeveer een jaar geleden getracht om in samenwerking met de Nacht Veiligheidsdienst (NVD) een collectieve beveiliging voor onze wijk op te zetten. …lees verder »

Uitslag parkeerenquête

De gemeentelijke enquête wees uit dat van de 131 respondenten 73% tegen het voorstel voor het invoeren van belanghebbenden parkeren is. Dit betekent dat de gemeente niet overgaat tot het instellen van dit …lees verder »

Parkeren Oosterhoutlaan, Linnaeuslaan

Op 10 juli heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente over de parkeerproblemen in de Oosterhoutlaan en Linnaeuslaan. Aanwezig waren bewoners, een lid van de wijkraad en van de gemeente de verkeersdeskundige en de …lees verder »

Adopteer een “boomronde”

Binnenkort kunt u via de wijkraad een markering voor een "boomronde" aanvragen. Dat is het stukje grond rondom een gemeenteboom. De markering geeft aan dat Spaarnelanden deze plek bij het onderhoud overslaat bij het …lees verder »

Ondergrondse afvalinzameling

Op de wijkraadsvergadering van 4 maart, deelde de heer Mullers van Spaarnelanden mee, dat er in Zuiderhout geen ondergrondse inzameling wordt gerealiseerd: dan moeten er te veel containers per bewoner worden geplaatst …lees verder »