Adopteer een “boomronde”

Binnenkort kunt u via de wijkraad een markering voor een "boomronde" aanvragen. Dat is het stukje grond rondom een gemeenteboom. De markering geeft aan dat Spaarnelanden deze plek bij het onderhoud overslaat bij het …lees verder »

Ondergrondse afvalinzameling

Op de wijkraadsvergadering van 4 maart, deelde de heer Mullers van Spaarnelanden mee, dat er in Zuiderhout geen ondergrondse inzameling wordt gerealiseerd: dan moeten er te veel containers per bewoner worden geplaatst …lees verder »

Wijk(raad)grenzen

In maart 2013 bleek naar aanleiding van commotie over de kap van 75 bomen bij Spaar en Hout dat er in de loop van de tijd misverstanden zijn ontstaan over de wijk(raad)grenzen. In overleg met de naburige wijken en de …lees verder »

Parkeervisie Haarlem

Het oorspronkelijke voornemen van de gemeente om in heel Haarlem over te gaan op gereguleerd parkeren (lees:vergunningparkeren) is verlaten. De gebieden met vergunningparkeren worden niet uitgebreid volgens deze …lees verder »