Kennemertunnelvisie

Tot voor kort noemde men de beoogde tunnel onder de Haarlemmer Hout door nog de Mariatunnel. Nu de plannen om de Westelijke Randweg ondergronds door te trekken opnieuw uit de kast gehaald zijn, is deze opeens omgedoopt …lees verder »

Van de Adviescommissie Haarlemmer Hout

Adviescommisie Haarlemmer Hout …lees verder »

Foto vroegere Churchilllaan (toen nog Middenlaan)

Met dank aan wijlen de heer Begemann. …lees verder »

Bestemmingsplan voormalige watermeterfabriek

Bestemmingsplan voormalige watermeterfabriek …lees verder »

Fietsen in de Hout

fietsen-in-de-hout   …lees verder »

Nieuws over de Churchilllaan: herinrichting als 30 km straat

De gemeente heeft een site geopend met informatie over de Churchilllaan en de overgang naar 30 km in onze wijk. …lees verder »

Onderhoud openbare ruimte

De Gemeente Haarlem volgt hetzelfde beleid als de Gemeente Oisterwijk waar het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte. OISTERWIJK_2010_0001 …lees verder »

Parkeren: Gemeentelijk plan van aanpak

Plan van Aanpak Moderniseren Parkeren …lees verder »

Advies aan B&W bescherming Hout tijdens festivals

Bij deze een document over de festivals in de Haarlemmerhout Festivals advies Haarlemmerhout en Frederikspark 2015 Festivals in de Hout …lees verder »

Burgernet

Zoals u misschien nog weet heeft de stichting Rond Spaarne en Hout ongeveer een jaar geleden getracht om in samenwerking met de Nacht Veiligheidsdienst (NVD) een collectieve beveiliging voor onze wijk op te zetten. …lees verder »