In onze wijk: Airbnb

Ook in Zuiderhout & Vredenhof zwelt het geluid van de rolkoffertjes aan: bewoners stellen (een deel van) hun huis beschikbaar aan gasten die boeken via Airbnb. Lucratief voor de één, wellicht onbegrijpelijk voor de …lees verder »

In onze wijk: Sint Jacobs Godshuis

In het wijkdeel Vredenhof is aan Emmauslaan 6, aan de achterzijde van het woonzorgcentrum Sint Jacob in de Hout, het kantoor gevestigd van het Sint Jacobs Godshuis. De geschiedenis van deze liefdadigheidsinstelling op …lees verder »

Uitnodiging HFC buurtborrel, maandag 26 augustus 2019

De wijkraad ontving onlangs een uitnodiging voor een buurtborrel bij HFC. Hieronder de tekst van de uitnodiging: Namens het bestuur van Koninklijke HFC en de Jubileumcommissie Kon. HFC 140 jaar willen wij u van …lees verder »

Verslag wijkraad 8 april 2019

Zo'n vijftig wijkbewoners kwamen samen in de benedenzaal van Dreefzicht voor de vergadering van wijkraad Zuiderhout & Vredenhof. Plaats: Dreefzicht Aantal aanwezigen: ca. 50 wijkbewoners Afwezig met bericht van …lees verder »

WIJKBIJEENKOMST ==> 8 APRIL a.s. in Dreefzicht ==> 20.00h

Nieuwe, frisse, enthousiaste Wijkraadsleden gezocht ! Meld je aan en kom naar de wijkbijeenkomst Wijkkrant maart 2019 …lees verder »

WIJKRAADSLEDEN GEZOCHT !

Wijkkrant maart 2019 …lees verder »

Parkeerdebat 4 juli

persbericht referendumdebat 4 juli …lees verder »

HFC activiteitenoverzicht

HFC overzicht …lees verder »

Watermeterfabriek overzijde Spaarne: zienswijze

Watermeterfabriek Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 26-03-2017 …lees verder »

Kennemertunnelvisie

Tot voor kort noemde men de beoogde tunnel onder de Haarlemmer Hout door nog de Mariatunnel. Nu de plannen om de Westelijke Randweg ondergronds door te trekken opnieuw uit de kast gehaald zijn, is deze opeens omgedoopt …lees verder »