Verkeer

Er is een aantal redenen waarom het verkeer in onze wijk aandacht verdient.

Ten eerste is er in de wijk sprake van doorgaand sluipverkeer waarvan de ontwikkeling alleen al vanwege de veiligheid rond de scholen in de gaten moet worden gehouden.

Daarnaast is er de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Mariastichting die bij ingebruiknemen in 2009 mogelijk extra verkeer veroorzaakt.

In het najaar van 2008 heeft de wijkraad in samenwerking met omringende wijkraden een korte notitie geschreven naar de gemeenteraadsleden.
Ook heeft de wijkraad opdracht gegeven om een verkeerstelling uit te voeren. Deze verkeerstelling heeft het karakter van een nulmeting om later gefundeerd de verkeerskundige effecten van de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Mariastichting te kunnen bepalen.

Naast de verkeerstelling uit oktober 2008 bevat de website ook gegevens van eerdere, in opdracht van de gemeente uitgevoerde verkeerstelling.

In 2011 heeft de wijkraad opnieuw aandacht gevraagd bij de gemeente voor de verkeersproblematiek en in het bijzonder de al langer gekoesterde wens de wijk als 30 km/u zone uit te voeren; dit mede in verband met de komst van het Spaarnepontje Spaarnelaan-Belgielaan (zie elders op deze website). Het pontje kan leiden parkeeroverlast in de weekeinden van supporters die de parkeerchaos aan de Noordschalkwijkerweg willen ontlopen en -mocht het pontje tot het succes worden dat de gemeente zich ervan hoopt- tot vermeerdering van fietsverkeer door de wijk. Het verloop van de discussie is te volgen in de Actieplannen van het Dagelijks Beheer Overleg: zie hier..

In januari 2013 is besloten de wijk als 30 km/u zone in te richten. Vooralsnog met uitzondering van de Willem de Zwijgerlaan en de Chruchilllaan, die uit geldgebrek als 50 km/u wegen blijven ingericht. aar aanleiding van bezwaren van bewoners van de Willem de Zwijgerlaan is het besluit ingetrokken. Sindsdien ligt het project 30km zone stil.

Gearchiveerde documenten aangaande het verkeersbeleid zijn hier te vinden.