Projecten

Nieuwbouw HFC

De wijkraad roept in een brief van 5 april 2021 het bestuur van Koninklijke HFC in gesprek te gaan met de direct omwonenden, onder wie grote zorgen leven nu zij zicht hebben op de omvang en beoogde ligging van het nieuwe clubhuis. Patrick Hustinx presenteert de uitkomsten van de buurtenquête tijdens de wijkraadvergadering op 8…lees verder »

Pont over het Spaarne

Op 14 oktober 2009 publiceert de gemeente een persbericht met de mededeling dat er vanaf voorjaar 2010 een fietspont zal varen over het Spaarne ter hoogte van de Belgielaan en de Spaarnelaan. Het persbericht is een vervolg op het besluit van het college van B&W een dag eerder. Met dit collegebesluit overvalt het college van…lees verder »

Verkeer

Er is een aantal redenen waarom het verkeer in onze wijk aandacht verdient. Ten eerste is er in de wijk sprake van doorgaand sluipverkeer waarvan de ontwikkeling alleen al vanwege de veiligheid rond de scholen in de gaten moet worden gehouden. Daarnaast is er de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Mariastichting die bij…lees verder »

Haarlemmerhout

Een deel van de Haarlemmerhout behoort tot de wijk Zuiderhout & Vredenhof, namelijk het zuidelijke deel van de Kleine Hout tot aan het Hertenkamplaantje, dus inclusief het Hildebrandmonument, de Hertenkamp, de Kinderboerderij en restaurant Nurks. De Haarlemmerhout is een Rijksmonument en onderdeel van het beschermd stadsgezicht Binnenstad. De Hout, Nederlands oudste stadsbos heeft een hoge cultuurhistorische…lees verder »