Wijkplatform

Welkom op de website van Zuiderhout & Vredenhof. De website is een initiatief van het wijkplatform Zuiderhout & Vredenhof en heeft als doel de wijkbewoners te betrekken bij onderwerpen die de wijk aangaan, door:

 

  • Op gestructureerde wijze relevante informatie beschikbaar te stellen.
  • Via een discussieforum wijkbewoners de gelegenheid te bieden met elkaar van gedachten te wisselen.
  • Via de website de meningen van wijkbewoners te peilen over relevante onderwerpen.