Diverse overleggen

De wijkraad neemt deel aan verscheidene periodieke overleggen, elk met een eigen samenstelling en doel.

Adviescommissie Haarlemmerhout
Dagelijks Beheer overleg
Platform Ontwikkeling Zuid (POZ)