Copyright

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wijkraad Z&V, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.