6 maart: vergeet het referendum parkeerbeleid niet

Het wijkplatform Zuiderhout & Vredenhof roept alle stemgerechtigde wijkbewoners op hun mening te geven bij het referendum over het parkeerbeleid van de gemeente Haarlem. Dat doet het platform zonder stemadvies. De parkeerdruk verschilt binnen onze wijk namelijk per straat. Van hoog tot extreem laag.

Enkele onduidelijkheden rondom invoering van betaald parkeren waren er nog wel. Zo reppen de gemeentelijke stukken nergens van parkeren op eigen terrein en de gevolgen daarvan binnen het vergunningenstelsel. Tellen auto’s geparkeerd op eigen terrein mee of niet? Kan bij twee auto’s op eigen terrein de eerste vergunning worden gebruikt voor het op straat parkeren van een derde auto? En de (duurdere) tweede vergunning voor een vierde?

Het wijkplatform heeft deze vragen voorgelegd aan de Gebiedsverbinder van de gemeente. Het antwoord is helder: “Als je een eigen parkeerplaats hebt, kun je alleen nog een vergunning krijgen voor de tweede (en het tweede tarief). Je hebt wel altijd recht op bezoekersparkeren.”

Meer informatie: Nota Uitwerking parkeerregulering en scroll naar ‘Extra maatregelen’ onder punt 1.

Nog meer lezen?
Kijk dan op deze pagina over uitbreiding betaald parkeren.

Speak Your Mind

*