HFC-bestuur denkt mee over verkeer in buurt

Het bestuur van voetbalvereniging Koninklijke HFC doet in een notitie een aantal suggesties om de verkeersdrukte rondom de sportvelden te verminderen.

Deze suggesties zijn inmiddels met de gemeente, de wijkraad Zuiderhout & Vredenhof en het buurtcomité Veilig Verkeer Vredenhof besproken. Een aantal van de besproken maatregelen wordt door de gemeente als kansrijk gezien. Een eerste actie van de gemeente was het plaatsen van boomstammen bij het fietspad tussen de voetbalvelden.

Plattenbakken aan de Jacob Catslaan

Plattenbakken aan de Jacob Catslaan

Een tweede maatregel was het plaatsen van twee paar plantenbakken op de hoeken van de Jacob Catslaan met de Van Oldenbarneveltlaan. De plantenbakken zijn geadopteerd door leden van het comité Veilig Verkeer Vredenhof, die de beplanting zullen onderhouden. Ook het voorstel om de voormalige bushalte aan aan de HFC-zijde van de Zuiderhoutlaan als parkeerplaats voor spelersbussen is door de gemeente overgenomen. De gemeente plaatst nog witte kruizen bij de uitritten van woningen aan de Jacob Catslaan en zal op termijn de groenstrook langs de velden aan de Van Oldenbarneveltlaan voorzien van grastegels. Ook is extra handhaving toegezegd.

Een voorstel van het comité Veilig Verkeer Vredenhof voor het instellen van éénrichtingsverkeer in de Jacobcatslaan (naar HFC) en Heinsiuslaan (vanaf HFC) stuitte op bezwaren van de diensten Verkeer en Beheer van de gemeente, bij Handhaving en de politie. De gemeente schrijft daarover: “De Jacob Catslaan en Heinsiuslaan zijn erftoegangswegen die zelf-handhavend moeten zijn. Op het moment zijn deze straten niet ingericht als een eenrichtingsweg (de straten zijn onder andere te breed), waardoor men zich niet (vanzelfsprekend) aan de eenrichtingsverkeer zullen houden. De wegprofielen moeten ingericht zijn op eenrichtingverkeer. Dit betekent onder andere dat de straten een aantal meter versmald moeten worden. Aanpassingen (overweging hiervoor) aan de wegprofielen wordt gedaan bij reconstructie of groot onderhoud. Dit is vooralsnog niet aan de orde voor deze twee straten.”

Hoekparkeren aan de Heinsiuslaan

Hoekparkeren aan de Heinsiuslaan

Op een doorsnee zaterdagmiddag blijken de plantenbakken hun werk op de hoek van de Jacobcatslaan uitstekend te doen. De hoeken van de Heinsiuslaan (zonder plantenbakken) blijken echter nog steeds in gebruik als (illegale) parkeerplaats.

Lees hier de notitie van het HFC-bestuur.

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*