Mien, waar is m’n groenbak?

Een bezoek van Spaarnelanden aan het wijkdeel Vredenhof is vaak het begin van het gezelschapsspel ‘Buurman, heeft u mijn bak soms gezien?’ Als de container na het afspeuren van de straat en aanpalende bosjes niet wordt gevonden, kan via de buurt-app de hulp van mede-wijkbewoners worden ingeroepen. Op 31 september 2019 was het weer raak.

‘Wij missen onze kleine groene container. Heeft iemand die gezien?’, luidde de hulpvraag van een dwalende buurtgenoot. ‘De mijne lag in de struiken vanmiddag en ik maar zoeken. Grapjassen?’, antwoordde een ander. ‘Die van ons half gesloopt! Klacht ingediend’, appte weer een ander. ‘Denk je eerder aan pubers, dan aan de vuilnismannen?’, kwam een vraag. ‘Hmmmm, zoals die eruit zag denk ik het niet. Gewoon hardhandig geleegd!’

Afvalcontainer

Afvalcontainer op straat

Mijn eigen afvalcontainer was enkele weken eerder midden op straat in de Johan de Wittlaan achtergelaten. In de laagstaande zon was de container daar slecht zichtbaar. Het was een klein wonder dat de bak niet was aangereden. Een buurman appte: ‘Onze bakken worden na het legen ook consequent op de weg gezet. Of ik vind mijn bak twee huizen verderop, naast de bak van de buurburen terug. Lijkt mij een vuilnismannen-dingetje. Toch goed om dit eens aan te kaarten bij Spaarnelanden.’

Namens de wijkraad Zuiderhout & Vredenhof heb ik bij Spaarnelanden geïnformeerd of deze klachten bekend zijn en welke maatregelen het bedrijf heeft genomen deze in de toekomst te voorkomen. Voorlopig bleef de reactie beperkt tot een bevestiging van de ontvangst van mijn verzoek. ‘Bedankt voor uw bericht. We nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling. Indien nodig, nemen wij contact met u op.’

Reactie Spaarnelanden

13 november, 10.14 uur

Wij hebben maandelijks werkoverleg met de dames en heren van de inzameling, hierbij worden de diverse problemen maar ook eventuele klachten besproken, zo ook deze klacht.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de beladers de rolemmers op een incorrecte wijze terug plaatsen. We hebben de afspraak met elkaar dat de beladers de rolemmers terugplaatsen op de plek waar deze aangeboden worden.

Het heeft onze voorkeur dat, als men tegen iets aanloopt wat niet in orde is, men even contact opneemt met Spaarnelanden dan kunnen wij direct actie ondernemen. In dit geval zal ik de beladers aanspreken op hun gedrag.

Met vriendelijk groet,

Richard van Broekhuizen
Teamleider Afvalinzameling

Speak Your Mind

*