Ondergrondse afvalinzameling

ondergrondse container

Op de wijkraadsvergadering van 4 maart, deelde de heer Mullers van Spaarnelanden mee, dat er in Zuiderhout geen ondergrondse inzameling wordt gerealiseerd: dan moeten er te veel containers per bewoner worden geplaatst omdat de maximale afstand per huis tot de meest nabije container 150 m of minder moet zijn en hier de huizen (te) ver uiteen staan.
Dus voor onze wijk betekent dat: de kliko’s blijven!

Speak Your Mind

*