Uitslag parkeerenquête

Parkeren Oosterhoutlaan
De gemeentelijke enquête wees uit dat van de 131 respondenten 73% tegen het voorstel voor het invoeren van belanghebbenden parkeren is. Dit betekent dat de gemeente niet overgaat tot het instellen van dit parkeerregime.

Hierover is een brief verzonden aan de bewoners die de enquête hebben ontvangen.

Speak Your Mind

*