Verslag wijkraad 8 april 2019

Zo’n vijftig wijkbewoners kwamen samen in de benedenzaal van Dreefzicht voor de vergadering van wijkraad Zuiderhout & Vredenhof.

Plaats: Dreefzicht
Aantal aanwezigen: ca. 50 wijkbewoners
Afwezig met bericht van verhindering: wijkraad-voorzitter Menso de Jong
Gasten: Horeca-ondernemers Saskia en Max (Watermeterfabriek) en enkele vertegenwoordigers van de wijkraad Europawijk.

Agenda

  • Activiteiten 2018
  • Financieel jaarverslag
  • Beeldengalerij (Jaap van Zetten)
  • Watermeterfabriek (Marga Rietbergen)
  • Nieuwe wijkraadsleden
  • Rondvraag
  • Sluiting

Activiteiten 2018

Scheidend wijkraad-secretaris Douwe van der Kooi geeft een opsomming van de onderwerpen waarmee de wijkraad Zuiderhout & Vredenhof zich in 2018 heeft beziggehouden. Dat zijn:
– Parkeerproblemen Oosterhoutlaan
– Licht- en geluidsoverlast HFC
– Kwaliteit van stoepen. Het asfalt wordt opgedrukt door boomwortels, gemeente wil dit vervangen door KoMex, dat ook naast het Provinciehuis en (plaatselijk) op de Willem de Zwijgerlaan ligt. Het materiaal wordt ook in antraciet geleverd.
– Plan voor Maria-, alias Kennemer-tunnel (doortrekken Westelijke Randweg naar N205). Voorlopig is er geen financiering (benodigd: >100 miljoen euro).
– Succes: snelheidsbeperking tot 30 km/u Zuiderhout & Vredenhof. Gemeente heeft echter geen middelen om te handhaven. Willem de Zwijgerlaan is optisch versmald. Tip: gebruik BuitenBeter-app voor het melden van foutparkeerders op verdrijvingsvlakken.
– Lantaarnpaal aan zuid-oostzijde hoek Wagenweg/Spanjaardslaan brandt sinds 2017 niet meer. Wethouder heeft toegezegd een ambtenaar hierop te zetten.
– Verzoek om witte kruisen in het wegdek voor uitritten aan de Van Oldenbarneveltlaan (westelijk van Heinsiuslaan, oostelijk zijn kruisen al door gemeente aangebracht)
– Uit de populieren aan de Van Oldenbarneveltlaan breken af en toe forse takken, de gemeente stelt zich echter op het standpunt dat de bomen gekeurd – en daarmee veilig – zijn.
– In de groenstrook langs het HFC-terrein wordt parkeren gedoogd. Met oog hierop zou het gebruik van grasbetontegels een idee zijn.

Vraag uit de zaal: is de wijkraad op de hoogte van plannen voor een nieuw clubhuis voor HFC? Van der Kooi zegt dat de wijkraad op de hoogte is en zich zorgen maakt over ongewenste effecten als leden langer blijven hangen, wat extra geluids- en verkeersoverlast – hard wegrijden – zou kunnen opleveren.

Financieel jaarverslag

De kascommissie is akkoord met het financieel jaarverslag en de aanwezigen verlenen de wijkraad décharge bij acclamatie.

Beeldengalerij

Jaap van Zetten vertelt over de Beeldengalerij langs het Vlooienveld en de Dreef, waarvoor hij twee jaar geleden het initiatief heeft genomen.

Op 17 mei 2019 om 15.30 uur wordt de galerij geopend met werken van negen kunstenaars, met als thema recycling of het circulaire denken. Eén beeld is gemaakt door een klas/een leerlinge van het Coornhert Lyceum. Het gaat om een expositie van een jaar, dan zijn er geen vergunningen nodig. De werken staan op sokkels en zijn 3 à 4 meter hoog. Eén van de werken bestaat uit guirlandes van lachgaspatronen.

Sponsoren zijn onder andere de Mondriaan-stichting, Dura Vermeer, de provincie Noord-Holland (uit het potje voor het stimuleren van de circulaire economie), gemeente Haarlem, Rabobank, de Ruigrok-stichting en het Prins Bernhard-fonds. In totaal is 140.000 euro aan sponsorgelden bijeen gebracht.

Watermeterfabriek

Marga Rietbergen van stichting Rond Spaarne en Hout vertelt over de zitting op 3 april 2019 bij de Raad van State tegen plannen van de gemeente Haarlem om in het gemeentelijk monument ‘De Watermeterfabriek’ te vestigen. De uitbater krijgt een vergunning een terras uit te baten (gesloten van 22.00 tot 7.00 uur). De Watermeterfabriek ligt aan de overzijde van het Spaarne, ter hoogte van het fiets- en voetveer. De wijkraad heeft in 2018 onderzoek naar de potentiële geluidsoverlast gefinancierd. Die is aanzienlijk, doordat geluid over water ver draagt. De Raad van State doet in deze zaak uitspraak (inmiddels gedaan) over zes weken.

Bij de vergadering aanwezig zijn de horeca-ondernemers Saskia en Max, die een plan hebben voor een horeca-zaak in de Watermeterfabriek. Zij lichten hun plannen toe. Ook is de wijkraad Europawijk met een afvaardiging aanwezig om de presentaties aan te horen.

Nieuwe wijkraadsleden

De oproep voor nieuwe wijkraadsleden heeft één kandidaat opgeleverd: Johannes van Bentum uit het wijkdeel Vredenhof. Staande de vergadering meldt Harry Francken uit Zuiderhout zich als wijkraadslid. Samen met oudgedienden Louw Feenstra en Jeroen Latour komt het aantal leden op vier, één onder het voorgeschreven minimum van vijf leden. Naar een vijfde lid zal nog worden gezocht.

Voorzitter Menso de Jong, secretaris Van der Kooi en wijkraadslid Hendrik Postuma hebben aangegeven te willen terugtreden. Zij zijn lange tijd in de wijkraad actief geweest.

(Kijk hier voor de samenstelling van het nieuwe bestuur.)

Rondvraag

Er is één vraag voor de rondvraag, over een afgezaagde boom aan de Churchilllaan. Wordt deze herplant? Volgens Van der Kooi zal dat niet op korte termijn gebeuren, na april worden er door de gemeente geen bomen meer geplant, weet hij. Het wordt op z’n vroegst pas het najaar. Hij geeft als tip een BuitenBeter-melding te maken.

Sluiting

Wijkraad-secretaris Van der Kooi sluit de vergadering met een uitnodiging aan de aanwezigen om gezamenlijk nog iets te drinken en na te praten.

Speak Your Mind

*