Vredenhof in actie voor veilig verkeer rond HFC

Een aantal bewoners van het wijkdeel Vredenhof heeft zich verenigd in de actiegroep Veilig Verkeer Vredehof. Op woensdag 12 februari wijdde het Haarlems Dagblad een artikel aan de wensen van de actiegroep.

De krant sprak met Hugo Cijsouw die met zijn vriendin, twee kinderen en twee katten in de Van Oldenbarneveltlaan woont tegenover de ingang van voetbalclub HFC. Directe aanleiding voor de actiegroep is kat Harry, die bij een HFC-lid onder de auto kwam en sindsdien zijn rechter voorpoot moet missen. De automobilist verontschuldigde zich nog met de woorden: “Liever een kat, dan een kind.” Cijsouw vreest echter dat in de chaotische verkeersdrukte voor zijn woning bij een volgende aanrijding inderdaad weleens een kind het slachtoffer zou kunnen zijn.

Verkeersstroom in goede banen

De actievoerders zien allerhande mogelijkheden om de verkeersstroom naar de ingang van de voetbalclub in goede banen te leiden. Zo kan bijvoorbeeld de Jacob Catslaan worden versmald door het aanleggen van parkeervakken aan één zijde en in één richting worden afgesloten. De actiegroep bepleit ook een zogeheten kiss & ride-strook aan de Spanjaardslaan, waar tot 1971 de ingang van de sportvelden lag.

Kat Harry heeft het nog overleefd

Kat Harry heeft het nog overleefd

In de krant stelt vicevoorzitter Henk Driessen dat de voetbalclub zijn best doet de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Via nieuwsbrieven roept de club zijn leden op als het kan op de fiets te komen. Als het eerste team speelt worden stewards ingezet om de verkeerstroom in goede banen te leiden. De bouw van een nieuw clubhuis – waarvoor onlangs een omgevingsvergunning werd aangevraagd – zal volgens Driessen de verkeerstroom niet verder doen aanzwellen – het ledental blijft immers gelijk op ongeveer 2.000.

Wonderlijke capriolen van automobilisten

De verkeersdrukte rond HFC is in Vredenhof al langer een bron van ergernis. Elke bewoner kan verhalen van de wonderlijke capriolen die automobilisten rondom sportvelden uithalen. Na lang aandringen legde de gemeente vorig jaar in de Van Oldenbarneveltlaan parkeerkruisen aan voor inritten, zodat HFC-bezoekers deze minder vaak blokkeren. Tijdens wedstrijden en trainingen parkeren bezoekers hun auto bij voorkeur pal op de straathoeken, waar de stoepen verlaagd zijn voor kinderwagens en rolstoelen. Handhavers, die zich de vingers blauw zouden kunnen schrijven aan bekeuringen, zijn in de buurt nog nooit gesignaleerd.

Jaarvergadering wijkraad ZHVH

De verkeersveiligheid in Vredenhof en de nieuwbouwplannen van HFC staan op de agenda voor de jaarvergadering van de wijkraad Zuiderhout & Vredenhof die donderdag 26 maart vanaf 20.00 uur wordt gehouden in het Theehuis De Haarlemmerhout (v/h Nurks in de Hout) aan de Hertenkamplaan 1. Alle buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*