Wijkraad spreekt over wijkonderhoudsplan

De wijkraad heeft op 28 januari 2021 een bespreking gehad met Jeroen Radix van ingenieursbureau Witteveen+Bos. De gemeente heeft het bureau in de arm genomen voor het opstellen van een wijkonderhoudsplan. Doel van het gesprek was het doorgeven van wensen uit de wijk en te vertellen wat er speelt.

De wijkraad heeft de volgende punten onder de aandacht gebracht:

 • Wortelopdruk in stoepen
 • Herinrichting zuidelijke deel Churchilllaan
 • Verkeersdrukte rond HFC in het wijkdeel Vredenhof
 • Verharding parkeerstrook met grastegels Van Oldenbarneveltlaan
 • Gedeeltelijke vervanging populieren aan Van Oldenbarneveltlaan, om noodkap en een kale laan voor te zijn
 • Alternatieve fietsroute Emauslaan (in samenspraak met Sint Jacob)
 • Regels en handhaving rondom terugdringen ’tegeltuinen’
 • Rubberen stoeptegels bij aanlegsteiger pont om geluid van klep te dempen
 • Asfalt met klinker-print uit Beelslaan ook elders in de wijk toepassen

Het ingenieursbureau stelde voor:

 • Extra laanbomen in Vredenhof tegen hittestress

Voor diverse zaken in de openbare ruimte moet in opdracht van de gemeente onderhoud worden uitgevoerd, denk aan maatregelen tegen wortelopdruk in stoepen, vervangen van kabels en leidingen. Daarnaast wordt gekeken naar het uitvoeren van vastgesteld, maar nog niet uitgevoerd beleid van de gemeente. Zo wil de gemeente Haarlem de wijk voorbereiden op gevolgen van klimaatverandering als wateroverlast en hittestress.

Bewoners worden betrokken

Dit  vraagt om een overkoepelende visie en bijbehorend meerjarenplan die enerzijds de noodzakelijke onderhoudsbehoefte inzichtelijk maken en anderzijds de ambities vaststellen. Uitwerking naar een ontwerp met het daarbij behorende inspraaktraject volgt in latere projecten, waarbij ook de bewoners worden betrokken.

Lees hier het gespreksverslag.

Comments

 1. Douwe van der Kooi zegt

  Ook zou ik graag aandacht willen vragen voor de gevolgen voor de buurt met de bouw van het nieuwe clubhuis van HFC.
  1. Er dreigt een bediend en daardoor mogelijk bij tijd en wijle luidruchtig buitenterras naar de kant van de Emauslaan te zijn gepland.
  2. Bovendien zal het gebouw straks ook buiten de weekenden (parkeer)verkeer aan gaan trekken vanwege de geplande multi-functionaliteit zoals fysiotherapie en huiswerkplekken voor scholieren.
  Er zal straks mogelijk de hele week reuring zijn.

 2. Bernadette Deitmers zegt

  Een paar ideeën:
  – Churchilllaan doortrekken zoals het vernieuwde deel
  – gelijke trottoirs, het is nu een lappendeken
  – Prunusbomen terugplaatsen in de Beelslaan (nu is er een diversiteit aan bomen. Zo jammer)

Speak Your Mind

*