Parkeren Oosterhoutlaan, Linnaeuslaan

Op 10 juli heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente over de parkeerproblemen in de Oosterhoutlaan en Linnaeuslaan. Aanwezig waren bewoners, een lid van de wijkraad en van de gemeente de verkeersdeskundige en de …lees verder »

Adopteer een “boomronde”

Binnenkort kunt u via de wijkraad een markering voor een "boomronde" aanvragen. Dat is het stukje grond rondom een gemeenteboom. De markering geeft aan dat Spaarnelanden deze plek bij het onderhoud overslaat bij het …lees verder »

Ondergrondse afvalinzameling

Op de wijkraadsvergadering van 4 maart, deelde de heer Mullers van Spaarnelanden mee, dat er in Zuiderhout geen ondergrondse inzameling wordt gerealiseerd: dan moeten er te veel containers per bewoner worden geplaatst …lees verder »