Nieuwbouw HFC

Het voormalige Zandvoortse strandpaviljoen van Corendon wordt vanaf 16 juni 2021 opgebouwd op het hoofdveld van Koninklijke HFC. De strandtent dient als tijdelijk clubhuis tijdens de bouw van het nieuwe onderkomen van de voetbalvereniging. De onderdelen worden aangevoerd in zeecontainers.

Het bewonerscomité ‘Buren van HFC’ stuurt een persbericht uit over de zorgen die in de buurt leven rondom de nieuwbouwplannen van HFC. Op 8 mei 2021 verschijnt een eerste perspublicatie in het Haarlems Dagblad.

Naar aanleiding van de oproep van de wijkraad laat Koninklijke HFC weten het gesprek met omwonenden aan te gaan. Nieuwe onrust ontstaat door berichten over dertien parkeerplaatsen op eigen terrein, aan het westelijke einde van de Van Oldenbarneveltlaan. In een update aan de leden meldt HFC dat de plannen bijna rond zijn en waarschijnlijk nog deze zomer de eerste paal de grond in kan.

De wijkraad roept in een brief van 6 april 2021 het bestuur van Koninklijke HFC in gesprek te gaan met de direct omwonenden, onder wie grote zorgen leven nu zij zicht hebben op de omvang en beoogde ligging van het nieuwe clubhuis.

Patrick Hustinx

Patrick Hustinx presenteert de uitkomsten van de buurtenquête tijdens de wijkraadvergadering op 8 maart 2021. Opvalt dat na alle eerdere besprekingen met HFC de bouwtekeningen van het nieuwe clubhuis nog steeds niet zijn gedeeld met de omwonenden. Zo heeft de buurt nog steeds geen beeld waarover precies wordt gesproken.

Tijdens de bouw van het nieuwe clubhuis wijkt het eerste elftal van Koninklijke HFC uit naar de velden van RCH aan de Sportparklaan in Heemstede, meldt het Haarlems Dagblad op 26 februari 2021.

Wijkraad houdt enquête

Drie dagen na de start van de buurtraadpleging waren er al 27 ingevulde enquêtes ingevuld retour. In totaal hebben 32 huishoudens een uitnodiging met vragenlijst ontvangen: dertig per e-mail, twee via een briefje in de bus.

De wijkraad heeft op 20 februari 2021 een enquête, opgesteld door enkele actieve buurtgenoten, rondgestuurd aan alle bewoners van straten die aan de velden van HFC grenzen voor een inventarisatie van klachten en zorgen over de nieuwbouw. Per adres kan de enquête éénmaal worden ingevuld. De oproep mee te doen wordt verspreid via Whatsapp, e-mail en – voor buurtgenoten van wie geen telefoonnummer of e-mailadres bekend is – een briefje in de bus.

Op 16 februari 2021 ontvangt de wijkraad een memorandum van HFC waarin de activiteiten in het nieuwe clubhuis nog eens worden gekwantificeerd.

Wijkraadslid Patrick Hustinx – bewoner van de Emauslaan – zal vanaf 15 februari 2021 binnen de wijkraad optreden als portefeuillehouder voor het onderwerp  Nieuwbouw HFC. In samenspraak met de direct omwonenden inventariseert hij de zorgen die in de wijk leven. De jaarvergadering van de wijkraad, gepland voor februari, wordt doorgeschoven naar maart om de eerste resultaten te kunnen presenteren.

Impressie nieuwe clubhuis

Op 8 februari 2021 praat de accommodatiecommissie van HFC de wijkraad en de bewonerscommissie VVV bij over de precieze exploitatieplannen voor de nieuwbouw. De kinderopvang blijkt een misverstand, het gaat om een buitenschoolse opvang (BSO) met weinig extra verkeersbewegingen tot gevolg.

De wijkraad vergadert op 21 januari 2021 onder andere over onrust die in de wijk is ontstaan over plannen van HFC om  de exploitatie van het nieuwe clubhuis een kwantitatieve impuls te geven met nieuwe activiteiten. Het gerucht gaat dat er een kinderopvang zal worden gevestigd, met extra breng- en haalverkeer tot gevolg.

Plattenbakken aan de Jacob Catslaan

Plattenbakken aan de Jacob Catslaan

Het HFC-bestuur schrijft op 6 mei 2020 een memo over maatregelen die de verkeersdrukte in het wijkdeel Vredenhof zouden helpen beperken. Het is een aanzet tot intensief overleg tussen de wijkraad, de bewonerscommissie VVV, de gemeente en de club en leidt concreet tot het plaatsen van boomstammen bij het fietspad tussen de sportvelden en plantenbakken op de hoek van de Jacob Catslaan/Van Oldenbarneveltlaan.

Op 18 maart 2020 blijkt dat HFC een eerder ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw heeft ingetrokken.

Kat Harry heeft het nog overleefd

Kat Harry heeft het nog overleefd

Eind februari 2020 roeren bewoners van het wijkdeel Vredenhof zich en formeren de bewonerscommissie Veilig Verkeer Vredenhof (VVV) naar aanleiding van de aanzwellende verkeersdrukte rondom de voetbalvelden. Directe aanleiding is de aanrijding van kat Harry, die een voorpoot moet missen.

Halverwege februari 2020 gaat de Haarlemse gemeenteraad akkoord met een investering van 718.000 euro in acht kleedkamers in een nieuw te bouwen clubhuis van HFC, daarnaast onvangt de club 110.000 euro voor de renovatie van het hoofdveld. De wijkraad maakt de nieuwbouw onderwerp van de jaarvergadering 2020 op 26 maart, die niet doorgaat door de coronamaatregelen.

Voorlichtingsavond HFC

Voorlichtingsavond HFC

Op 26 augustus 2019 houdt HFC een buurtbijeenkomst in een feesttent op het terrein, aanleiding is het 140-jarig bestaan van de club dat wordt gevierd met als thema ‘Traditie en Toekomst’. Tijdens de borrel geeft het bestuur een korte toelichting ‘op het proces van de verbouwingsplannen van het clubhuis‘. Uit de toelichting door HFC-voorzitter Dirk Jan Rutgers blijkt dat HFC geen plannen heeft voor nieuwe activiteiten na de verbouwing.

Op 8 april 2019 komen de plannen voor het nieuwe clubhuis voor HFC ter sprake tijdens de jaarvergadering van de wijkraad Zuiderhout & Vredenhof. Wijkraadssecretaris Douwe van der Kooi zegt dat de wijkraad op de hoogte is en zich zorgen maakt over ongewenste effecten als leden langer blijven hangen, wat extra geluids- en verkeersoverlast – hard wegrijden – zou kunnen opleveren.

Betrokken straten: