Doel

De wijkraad heeft tot doel  de inwoners meer invloed te geven op overheidsmaatregelen met betrekking tot de wijk. (reglement art. 3c)

De wijkraad heeft de volgende taken (reglement art. 4):

  • aandacht van inwoners en gemeentebestuur vestigen op onderwerpen die van belang zijn voor de wijk of voor een deel daarvan.
  • Informatie over deze onderwerpen verzamelen, bespreken en verspreiden.
  • Bevorderen dat inwoners deelnemen aan het overleg rond onderwerpen die voor hen van belang zijn.
  • Waar nodig coördineren van het overleg tussen inwoners en andere belanghebbenden.
  • Inwoners helpen bij het bepleiten van hun wensen bij het gemeentebestuur.
  • Wensen en opvattingen van inwoners doorgeven aan het gemeentebestuur.