Financien

Hier volgt meer informatie over de financiën van de wijkraad.

Jaarrekening 2016 en begroting 2017 staat hier:  Financieel overzicht 2016

Jaarrekening 2014 en begroting 2015 staat hier.

Jaarrekening 2013 en begroting 2014 staat hier.

De jaarrekening 2011 en begroting 2012 staat hier

Oude jaarverslagen zijn te vinden bij de documenten.